Move It, een internationaal project met kunstenaar Airan Berg, werd tijdens het schooljaar 2013- 2014 in zes Brusselse scholen georganiseerd. Dit project plaatste creativiteit centraal en zette gedurende acht weken een team van drie kunstenaars aan het werk in één klas. Hierbij stond de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en kunstenaars centraal en niet een na te streven artistiek doel. Een hele uitdaging voor zowel leerlingen als leerkrachten in een schoolsysteem dat toch overwegend resultaatsgericht functioneert. Met dit project wil Airan Berg scholen en hun leerlingen vaardiger maken in het omgaan met de complexiteit van de samenleving, zodat zij krachtig en zelfzeker kunnen omgaan met verandering.

"De kunstenaars vertrokken van wat de leerlingen zelf aanbrachten. Elke keer opnieuw gingen ze met de leerlingen in dialoog. Ze gaven zo iedere leerling de kans om uit te blinken. (leerkracht, Jan-van-Ruusbroeckollege)"

Over het ontstaan van het project

Airan Berg heeft jarenlange ervaring met participatieve, artistieke stadsprojecten in verschillende Europese steden. Voor die projecten werkte hij al geregeld samen met in Brussel actieve kunstenaars. Zij signaleerden het project bij Lasso, dat er werk van maakte om het ook in Brussel te realiseren.

Over het project

Vanuit de vragen en interesses van de school, stelde Airan Berg een team van drie lokale en internationale kunstenaars samen. Gedurende zeven weken werkte het trio gedurende twee halve dagen per week in één klas. De achtste week was een projectweek waarin de reguliere lessen opgeschort werden en er een volle week intensief doorgewerkt kon worden.

De Brusselse scholen die aan Move It meewerkten waren: Brede School Sint-Gillisbasisschool (3de kleuterklas), Go! atheneum Toverfluit (3de middelbaar), Windroos (5de en 6de leerjaar), Victor Hortaschool (3de middelbaar), Jan van Ruusbroeckollege Laken (3de middelbaar) en Kasterlinden (1ste graad).

De betrokken kunstenaars waren: Heike Langsdorf (dans), Christoph Ragg (performance en geluid), Gustavo Miranda (muziek), Yentl de Werdt (dans), Martina Winkel (schaduwtheater), Sofiane Remadna (muziek), Dafne Maes (dans), Pieter Van den Bosch (performance en beeldende kunst), Cynthia Loemij (dans), Daan Milius (video), Danja Cauwbergs (beeldende kunst) en Jochem Devens (videokunst).

Wie nieuwsgierig is naar hoe het project concreet verlopen is in de deelnemende school Go! atheneum Toverfluit, kan het filmpje bekijken dat Kadanja maakte over de samenwerking tussen de leerkrachten en leerlingen van het 3de jaar kantoor & verkoop en het kunstenaarsteam Heike Langsdorf, Gustavo Miranda en Christoph Ragg.

Op basis van de interviews die tijdens het project zijn afgenomen bij leerlingen en leerkrachten, maakte journaliste Julie Rodeyns een verslag van het Move It project over de succesfactoren en valkuilen, de meerwaarde voor leerlingen en leerkrachten,... Dit verslag kan je hier lezen.

In het onderwijsmagazine Klasse kan je een reportage lezen over Move It in GBS Windroos.
Lees het hier >>>

Deelnemende partnerorganisaties

De artistieke coördinatie van het project was in handen van Airan Berg. Hij heeft heel wat ervaring opgebouwd in cultuurparticipatieve en kunsteducatieve projecten. In de loop van zijn carrière bouwde Airan Berg een uitgebreid internationaal netwerk van kunstenaars uit die hij betrekt bij zijn projecten.

Dankzij de medewerking van het Brussels Kunstenoverleg (BKO), Ultima Vez, Rosas, KVS en verschillende werkplaatsen werden ook een aantal Brusselse kunstenaars aangesproken om mee te werken. Overige essentiële partners waren o.a. Canon Cultuurcel, GC De Pianofabriek, Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek en Zinnema.

Uitdagingen voor de toekomst

Als Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie trad Lasso op als coördinator van het project in Brussel. De rol van Lasso was naast de praktische organisatie van het project ook het betrekken van de Brusselse partners. Lasso zorgde er bovendien voor dat dit project een stimulans betekende voor de duurzame samenwerking tussen Brusselse scholen, kunstenaars en kunstenorganisaties. Voor de toekomst wil Lasso het thema 'Kunstenaars in de klas' op de agenda houden en onder de aandacht van scholen, kunstenaars en kunstinstellingen blijven brengen.

Lasso heeft als coördinator van het project heel wat interviewmateriaal en documentatie verzameld over Move It en andere projecten waarbij kunstenaars een intense relatie aangaan met een klas. In 2015 wordt dat materiaal verwerkt en ontsloten naar de onderwijs- en kunstensector. Op die manier kan iedereen met belangstelling en plannen rond dit thema er zich door laten inspireren.

"Ik heb geleerd dat als je niet vanuit het obstakel denkt, maar er gewoon tegenaan gaat, dat je dan voor je het weet samen aan het doen bent wat eerst eng leek." (kunstenaar, Kasterlinden)