Op deze pagina geven we een overzicht van artistieke vormingen en opleidingen die speciaal voor leerkrachten ontwikkeld zijn.

Art Basics for Children

  • Workshops voor groepen leerkrachten
    Het ABC-huis staat open voor leerkrachten en andere professionals. In de eerste plaats als begeleiders van hun klas, maar ook tijdens studiedagen voor leerkrachtenteams. Bij dergelijke activiteiten draait het in eerste instantie om het stimuleren van de eigen creativiteit.
  • Workshops voor individuele leerkrachten
    In het ABC-huis worden op regelmatige basis thematische workshops georganiseerd ter kennismaking met de collectie of verdere verdieping van de activiteiten, waarvoor men zich individueel kan inschrijven. Oa. over Kamishibai en Creative Storytelling, Poëzie & letters en Grafisch Design, Stenen.

Cinematek

Oog op Film is een vorming voor leerkrachten. Korte, efficiënte kijkworkshops verscherpen het actieve kijkproces. De nadruk ligt daarbij zowel op het analyseren van de belangrijkste vormelijke aspecten van de beeldtaal, als op het ontwikkelen van een basiskennis van de historische context waarbinnen die beeldtaal zich ontwikkeld heeft - en zich nog steeds ontwikkelt. Het initiatief vult het gewone scholenaanbod aan en leert op een actieve en vooral (historisch) bewuste manier met film werken.

Meer info >>>

De Koninklijke Muntschouwburg

"Empowerment trough the arts" vat het educatieve programma van De Munt samen. Voor leerkrachten is er vorming op maat: bijvoorbeeld een bezoek achter de schermen van de Munt gecombineerd met een workshop. Het programma van een pedagogische studiedag of nascholing wordt altijd in overleg met de school uitgewerkt.

Meer info >>>

Jekino

Film en andere audiovisuele media hebben een centrale plaats in de leefwereld van kinderen en jongeren. Jekino deelt zijn expertise m.b.t. de creatieve mogelijkheden van deze media met leerkrachten en jeugdwerkers. Een programma krijgt vorm in onderlinge samenspraak en is aangepast aan de noden en wensen van de deelnemers.
Daarnaast voorziet Jekino ook specifieke vormingen rond film. Er zijn vier vormingen beschikbaar: scenario, geluid, cinematografie en montage.

Meer info >>>

Kamo vzw

Kamo werkt al meer dan 10 jaar volgens een eigen methodiek en streeft daarbij heel wat socio-artistieke doelstellingen na. In de vormingen slaat Kamo een brug tussen eigen expertise en de kennis, ervaring en vaardigheden van de begeleiders, leerkrachten …
Voor iedereen die met of voor kinderen werkt: jeugdwerkers, leerkrachten, animatoren…

Meer info >>>

Mus-e Belgium

De pedagogische studiedagen worden ingericht voor leerkrachtenteams uit het basisonderwijs en voor studenten lerarenopleiding. Deze gebeuren onder leiding van professionele kunstenaars die je onderdompelen in een creatief bad van ideeën. Stapsgewijs worden de vele mogelijkheden van creativiteit in de klas verkend en aangevuld met praktijkvoorbeelden uit de MUS-E werking.

Meer info >>>

Muziekinstrumentenmuseum

De bijscholing 'Spelen met muziek' richt zich tot leerkrachten die op zoek zijn naar nieuwe ideeën voor muzische vorming of leerkrachten met een beperkte muzikale opleiding. 'Spelen met muziek' is een onderdompeling in muziek.

Meer info >>>

Een culturele uitstap met je klas voorbereiden

Heel wat instellingen in en rond Brussel helpen leerkrachten bij de voorbereiding van een cultuurbezoek. Ze bieden pedagogische dossiers aan, geven suggesties om verder te werken in de klas, hebben voordeeltarieven voor leerkrachten…
Hieronder een aantal culturele huizen waar je zeker terecht kan:

Artistieke vorming in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen zijn er verschillende organisaties die artistieke vormingen aanbieden die ook toegankelijk zijn voor leerkrachten.
Hieronder een kort overzicht: