Lasso is ervan overtuigd dat cultuur mensen kan helpen zich deel te voelen van de maatschappij.

Daarom wil Lasso:
- zoveel mogelijk mensen betrekken bij het culturele leven
- zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met kunst en cultuur

Lasso doet dit ondersteunend, als tweedelijnsorganisatie. Dit wordt gereflecteerd in onze missie.

Onze missie

Lasso wil cultuurparticipatie en kunsteducatie in en rond Brussel vergroten en versterken door een motor te zijn voor kwaliteitsvolle netwerking en samenwerking tussen professionelen uit de Brusselse kunsten- en erfgoedsector en uit andere sectoren zoals het jeugdwerk, welzijn en onderwijs.

Lasso wil bruggen bouwen tussen verschillende sectoren en dit over de taalgrenzen heen. Zo willen we professionals de ruggensteun geven die zij nodig hebben. Opdat zij op hun beurt hun jongeren, leerlingen, leden,... zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun culturele ontdekkingstocht of artistieke talentontwikkeling.

Onze sectoren
cultuur, jeugdwerk, volwassenenwerk, onderwijs, welzijn

Onze thema's
cultuurparticipatie, kunsteducatie, talentontwikkeling, superdiversiteit, toegankelijkheid

Onze geschiedenis

Lasso werd opgericht in 2006 als deelwerking van Brussels Kunstenoverleg vzw. Sinds begin 2017 is het een aparte vzw.

Lasso wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso voor een aantal projecten ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid, van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en van de Europese Commissie in het kader van EFRO Brussel.


Privacyverklaring

Lasso vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees hier onze privacyverklaring.