Het socio-culturele en welzijnsveld is even rijk als divers. Kunst en cultuur toegankelijk maken voor het publiek van deze organisaties vraagt maatwerk. Met het luik volwassenenwerk zet Lasso zowel in op een toegankelijk cultureel aanbod als op bottom-up trajecten die meer op de langere termijn zijn georiënteerd.

Meer info >>