Cultuurparticipatie door en voor personen met een beperking is al langer een bekommernis van Lasso. In 2008 organiseerden we samen met Dēmos de studiedag 'All Inclusive' (2008) en werden er verschillende vormingsmomenten voor cultuurwerkers georganiseerd. Tussen 2009 en 2011 gebeurde er een toegankelijkheidsscreening van de Brusselse Gemeenschapscentra en culturele huizen.

In 2011 vormde de werklijn 'cultuurparticipatie voor en door personen met een beperking' de rode draad in de werking van Lasso. Naast de organisatie van twee vormingen deden we ook onderzoek naar de haalbaarheid van inclusieve voorstellingen.
Ook binnen het bestaande project BrusselArt wordt er extra aandacht geschonken aan de punctuele participatie van groepen personen met een beperking. Voortbouwend op 'Kunst voor Ketjes' bereiden we tot slot ook een project voor rond inclusieve voorstellingen voor kinderen met een beperking.

Eind maart 2015 verschijnt de publicatie 'BrusselArt: cultuur op maat van groepen' waarin de toegankelijkheid op infrastructureel, talig, communicatief en inhoudelijk vlak voor tientallen Brusselse cultuurhuizen wordt onderzocht. Daarnaast wordt in een interview met Greet Wuyts (medewerker van de educatieve dienst van het muziekinstrumentenmuseum) dieper ingegaan op publieksbemiddeling op maat van personen met een mentale beperking.

Voorbije projecten en activiteiten

 • 2008 Studiedag 'All Inclusive - Publieksbemiddeling voor personen met een handicap'
  Lasso i.s.m. Dēmos
 • 2008 Vorming 'Toegankelijkheid voor personen met een handicap'.
  Een vorming boordevol praktische tips om mensen met een handicap beter te onthalen en begeleiden en een overzicht van alle mogelijke hulpmiddelen. Lasso i.s.m. Intro
 • 2009-2011 Toegankelijkheidsscreenings
  Zoals boven aangegeven werden de meeste gemeenschapscentra en Brusselse cultuurhuizen gescreend in functie van hun toegankelijkheid voor personen met een handicap. De bevindingen zijn te lezen op www.toevla.be.
  Lasso i.s.m. Dēmos en Toegankelijkheidsbureau
 • 2011 Vorming 'Toegankelijke websites'
  Vorming over het belang van toegankelijke websites voor communicatiemedewerkers van kunst- en erfgoedinstellingen.
  Lasso i.s.m. AnySurfer
 • 2011 Vorming 'Onthaal van personen met een een handicap'
  Vorming over een passend onthaal van personen met een handicap voor iedereen die een publieksgerichte functie heeft binnen kunsten- en erfgoedinstellingen.
  Lasso i.s.m. Intro en Blindenzorg Licht en Liefde

Contactinfo