Hoe je weg vinden in het steeds groeiende, veranderende en divers cultureel aanbod in Brussel is voor heel wat inwoners, verenigingen en instellingen een zoektocht. Via haar projecten, publicaties en vormingen maakt Lasso groepsbegeleiders wegwijs in het rijke aanbod en adviseert hen hoe cultuur ingezet kan worden binnen de eigen werking.
We stimuleren ook de Brusselse culturele sector om specifieke inspanningen te doen zodat meer mensen de weg vinden naar cultuur. Bewust omgaan met participatiedrempels, het experimenteren met nieuwe vormen van publiekswerking en het ontwikkelen van een visie op interculturaliteit zijn daarbij de centrale thema's.

BrusselArt

BrusselArt is een portaalproject dat groepen volwassenen wil op een laagdrempelige manier wil laten kennismaken het Brusselse kunst- en cultuuraanbod. Op www.brusselart.be staat het overdagaanbod gebundeld van verschillende culturele partners die extra omkadering of ondersteuning kunnen bieden op maat van groepen. Daarnaast organiseert BrusselArt activiteiten en vorming voor professionals uit de socio-culturele en welzijnssector om kennis te maken met het Brusselse kunstenaanbod.

Op dinsdag 24 maart 2015 stelt Lasso in de KVS de publicatie BrusselArt - Cultuur op maat van groepen voor. Deze publicatie geeft een overzicht van het Brusselse culturele aanbod op maat van groepen (kwetsbare) volwassenen.

Vrijwilligerswerk

Met de werklijn Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in de culturele sector wil Lasso een antwoord formuleren op de vraag hoe gelegenheidsbezoeken van groepen uit de welzijns- en jeugdsector een meer duurzaam karakter kunnen krijgen. Veel huizen krijgen al een divers publiek over de vloer, en er wordt extra aandacht besteed aan maatwerk en specifieke omkadering op maat van bepaalde kansengroepen, maar kansengroepen zijn meer dan publiek. Door hen te engageren als vrijwilliger gaat de uitwisseling net iets verder. Momenteel bereiden we een online publicatie voor die de kennis en ervaring van vorig werkjaar bundelt.

Interculturaliseren

Brussel telt 163 nationaliteiten. Het is voor Lasso belangrijk die rijke diversiteit weerspiegeld te zien in het publiek, personeel en programmatie van de Brusselse kunsten- en erfgoedinstellingen. We streven ernaar dat thema in onze activiteiten en publicaties op de voorgrond te plaatsen.
In 2015 plannen we i.s.m. Foyer nog een uitwisselingsmoment voor iedereen die de voorbije jaren deelnam aan de vormingen Interculturaliseren.

Brussel All Inclusive

Cultuurparticipatie door en voor mensen met een beperking wordt alleen mogelijk, als er doorgedreven wordt nagedacht over toegankelijkheid. Infrastructureel, talig, personeel, én inhoudelijk.