Er leven 163 nationaliteiten in de hoofdstad. Het maakt van Brussel een ontegensprekelijk multiculturele stad. Die veelheid van verschillende nationaliteiten schept een zekere openheid en zorgt ervoor dat er niet langer sprake is van één dominante nationale cultuur. Doorgaans kan je zijn wie je bent, zo stelt Hans Vandecandelaere in "In Brussel. Een reis door de wereld". Een belangrijk aandachtspunt voor de Brusselse kunstensector is om die openheid en culturele verscheidenheid ook in de eigen werking weerspiegeld te krijgen, in de zaal, in het personeelsbestand, en op het podium. Ook daar probeert Lasso, vaak in samenwerking met experten ter zake, op verschillende manieren toe bij te dragen.

Lasso werkt aan diversiteit!

  • Met de coaching van Actiris stelde Lasso in het voorjaar 2018 een diversiteitsplan op om het personeelsbeleid van Lasso nog meer te diversifiëren. Gedurende 2 jaar (2018-2020) gaan we met een aantal concrete doelstellingen aan de slag: het stage- en vrijwilligersbeleid aftoetsen op diversiteit, het versterken van de interculturele competenties van het team, de werving- en selectieprocedures aanpassen, het team sensibiliseren rond personen met een handicap en het werken aan een inclusieve uitstraling. Lasso zal hiervoor een beroep doen op de expertise en coaching van verschillende partners en Actiris voorziet in een subsidie.

Partnerschap met het Minderhedenforum 'cultuursector en de sector van federaties en zelforganisaties'

Sinds het najaar van 2016 proberen het Minderhedenforum en Lasso, door het bundelen van de expertise, het netwerk tussen de cultuursector en de sector van federaties en zelforganisaties versterken. Er vonden al een aantal activiteiten plaats:

  • Een eerste vormingsactiviteit in een reeks was de infosessie 'Wegwijs in het Brusselse veld van federaties en zelforganisaties' op woensdag 26 oktober 2016. In samenwerking met het Minderhedenforum en FMDO werd dit programma samengesteld voor cultuurwerkers. Meer info >>>
  • Op dinsdag 13 juni 2017, organiseerden de Brusselwerking van het Minderhedenforum en Lasso een tweede infosessie. Dit keer met de focus op 'Kennismaking met de praktijk van zelforganisaties'. Op het programma stonden twee praktijkverhalen: Kuumba vzw en Tralala asbl. Nadien gingen de deelnemers met elkaar in dialoog. Meer info >>>
  • Op 13 november 2017 kwamen beroepskrachten uit federaties, zelforganisaties en de culturele sector in Brussel samen voor een intervisiemoment. FMDO presenteerde het samenwerkingstraject tussen hen en vijf Brusselse cultuurhuizen: KVS, KFDA, Beursschouwburg, Kaaitheater en Bronks. Herbeleef hier het intervisiemoment >>>

Contactinfo

  • Projectcoördinator: Marijke Van Hassel, marijke.vanhassel@lasso.be


T. 02 513 15 90