Als Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie werkt Lasso in samenwerking met zijn partners aan een betere toegankelijkheid van de Brusselse kunsten- en erfgoedsector voor kwetsbare groepen. Aan de hand van uiteenlopende projecten, studiedagen & vorming, documentering van praktijken, … tracht Lasso de cultuurwerker te ondersteunen bij het contact met een steeds diverser publiek. Anderzijds wil Lasso ook de koudwatervrees aanpakken bij kansengroepen in de sectoren welzijn, jeugd en sport door in te werken op de verschillende participatiedrempels. De finale doelstelling van al deze bemiddeling is een goede afstemming van de wensen van de verschillende kansengroepen op het aanbod en de werking van de cultuurhuizen en zo een vlottere participatie mogelijk te maken.

De werklijn 'inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in een culturele organisatie' is een manier om publieksbemiddelende initiatieven van de huizen te verduurzamen. In deze gaan we ervan uit dat gelegenheidsbezoeken van kansengroepen een duurzaam karakter kunnen krijgen door de ideeën van deze groepen te verzilveren en te steunen op hun vrijwillige inzet op verschillende diensten van de culturele organisatie.
De eerste doelstelling van deze werklijn is kwaliteitsbevordering door vorming van cultuurwerkers. Daarnaast werden ook ontmoetingsmomenten gecreëerd tussen de culturele sector en mogelijks geïnteresseerden uit / begeleiders van 'kansengroepen'. Alle inspanningen werden uitvoerig gedocumenteerd en kunnen hieronder geraadpleegd worden.

Lees meer

Contactinfo