In de zomer van 2019 ging Lasso in zee met de Brusselwerking van het Minderhedenforum en het Agentschap Integratie en inburgering om het project INSIDE OUT BXL op te starten. Dit is een meerjarig begeleidingstraject waarin gewerkt wordt aan het duurzaam verankeren van culturele diversiteit in de identiteit en de dagelijkse werking van de organisatie (personeel, aanbod, publiek, communicatie, netwerk, plaats,…). GC Nekkersdal en GC Elzenhof zijn de eerste organisaties die het traject starten. 

Het INSIDE OUT bxl project is gebaseerd op de ervaringen binnen het project SCAN & DO dat in Vlaanderen al aantal jaar uitgevoerd wordt bij een aantal kunstenorganisaties. 

In een eerste fase wordt er een grondige analyse gemaakt, door middel van diepte-interviews, van de organisatie met betrekking tot culturele diversiteit op verschillende niveaus (personeel, aanbod, publiek, communicatie, netwerk, plaats, enz.). Om in een volgende fase te komen tot een realistisch actieplan in samenwerking met de organisatie: Het doel is de inclusie door management van culturele diversiteit.

De rol van Lasso is het verlenen van advies bij het vormgeven van de vragenlijsten voor de diepte-interviews én meewerken aan het formuleren van een realistisch actieplan. Verder staan we mee in voor de expertisedeling. 

Meer info? Marijke.vanhassel@lasso.be