Move It Kanal ging eind 2015 van start. Het is een project met partners uit verschillende sectoren: Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk, JES, D'broej, RAB/BKO, Move en IHECS. Move it Kanal loopt nog tot 2021, Lasso wordt hiervoor ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.Er zijn drie grote onderdelen aan het project: netwerking, projecten voor en door jongeren en onderzoek.

Netwerking

Welke rijkdom bestaat er aan culturele jongereninitiatieven in de Brusselse Kanaalzone? Deze vraag stond centraal in een bevraging van het werkveld, waarbij Lasso jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen en cultuurhuizen of kunstenaars uit de Brusselse Kanaalzone bezocht.

In dit kader organiseerde Lasso vanaf midden 2017 ook verschillende brainstorms, waarbij er samen met professionals uit verschillende sectoren rond één specifiek thema werd nagedacht.

 • Think & Act #1: Jongerenfestivals en -evenementen
  Lees de bundeling van 3 praktijkverhalen. LINK
 • Think & Act #2: Ruimte creëren voor jongeren
  Kom meer te weten over praktijken om rond deze thematiek te werken. LINK
 • Think & Act #3: Sessie KANAL
  Begin 2018 organiseerde Lasso een ontmoetingsmoment, in samenwerking met RAB/BKO, rond het KANAL-project op de oude Citroën-site.
  Hier vind je één van de getuigenissen vanuit het jeugdwerk. LINK
 • Meet & Greet #3: Digitale technologieën
  Op 22 mei 2018 kwamen zes organisaties aan het woord met concrete oproepen tot samenwerking. LINK
 • Meet & Greet #4: Festivals voor en door jongeren
  In november 2018 zakten zo’n 40 jeugd- en cultuurwerkers af naar Allee Du Kaai voor een ontmoetingsmoment over jongerenfestivals. LINK.

De brainstorms en gesprekken rond het thema “jongerenfestivals en evenementen” gaven aanleiding tot het maken van de Festival Poster: een publicatie met culturele festivals en evenementen in het Brusselse die een aanbod voor of door jongeren hebben. LINK


Ook online werden netwerking tools opgezet:

 • Facebook groep
  Deze groep werd gestart op vraag van de professionals. Het doel: een platform creëren om op de hoogte te blijven van culturele activiteiten voor jongeren in de Brusselse Kanaalzone en om ideeën, suggesties, vragen, ... uit te wisselen. LINK
 • Instagram
  Via onze Instagram feed volg je het team achter Move It Kanal: je krijgt er onder meer updates van de MIK projecten, sfeerbeelden van activiteiten en events waar we aanwezig zijn en veel meer... LINK   
 • Doc Series
  D.m.v. korte documentaires willen we meer zichtbaarheid geven aan bestaande initiatieven en samenwerkingen die cultuur en jongeren dichter bij elkaar brengen. LINK

Projecten

Sinds begin 2018 worden een aantal concrete projecten uitgewerkt.
Hiervoor werden de bevindingen uit de eerste onderzoeks- en netwerkingsfases en de resultaten van de Think & Act sessies verwerkt.

 • Lees het verslag van één van de eerste projecten JES Maritiem. LINK
 • Volg het project "Les experts du Petit Manchester 2.0". LINK


Onderzoek

Van begin 2016 tot midden 2017 voerde de Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk een onderzoek uit, als startpunt van het Move It Kanal-project. Tijdens dit onderzoek werd gepolst naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Daartoe werden een aantal jongeren bevraagd, evenals sleutelfiguren uit de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs. De resultaten werden vanaf mei 2017 gepresenteerd via een studiedag en andere kanalen.

In de daaropvolgende fase, sinds midden 2017, omvat het onderzoeksluik een wetenschappelijke begeleiding van de projecten.

 • Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten. LINK
 • Hier vind je de beknopte infofiche over de eerste onderzoeksfase. LINK
 • Meer te weten komen over het onderzoeksopzet? Lees het interview met EhB-onderzoekster Hanne Stevens. LINK

Contactpersoon onderzoek: Annelies Bockstael – annelies.bockstael@ehb.be


Inspiratie & documentatie

Je vindt heel wat artikels, inzichten, verslagen,… over het project in onze Inspiratie & documentatie databank. Volg daarvoor deze link.

Lees ook dit artikel over Lasso en het Move It Kanal project, geschreven door Manon Vandevelde, studente communicatie aan ISFSC (enkel in het frans). LINKContact

Wil je graag betrokken worden bij onze netwerkinitiatieven in het kader van cultuurparticipatie van jongeren in de Kanaalzone? Heb je een concreet idee voor een pilootproject? Wil je gewoon graag wat meer info? Contacteer:

 • Ine Vos, projectcoördinator: ine.vos@lasso.be
 • Farah Mohamed, projectmedewerker jeugdwerk: farah.mohamed@lasso.be
 • Lies Vanhauwere, projectmedewerker scholen: lies.vanhauwere@lasso.be

Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) van Lasso en de EHB Opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, Move, IHECS. Het project wordt ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.