Een project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken.

Met de steun van de Vlaamse Overheid worden proeftuinen opgezet waar samenwerking tussen cultuurorganisaties en jeugdwerkingen of (brede) scholen centraal staat. Er zal een nieuwe tool ontwikkeld worden om dit soort samenwerkingen te bevorderen. De verworven inzichten en learnings uit de samenwerkingen zullen ook gedocumenteerd worden, ter inspiratie van het bredere werkveld. Ook komen er inspiratiedagen om ervaringen en contacten uit te wisselen.

In 2020 willen we een drietal proeftuinen rond kunst en cultuur realiseren. Binnen elke proeftuin zal een groep kinderen of tieners begeleid worden. Vertrekkende vanuit hun interesses en leefwereld gaan we op zoek naar een partnerorganisatie in het culturele veld. Heeft jouw groep of klas interesse om iets rond kunst en cultuur te doen? Stuur dan een mail naar Marijke.