Lasso partner in danstheaterproject van Zinnema


projectwww is een nieuw project van Zinnema, i.s.m. verschillende gemeenschaps- en culturele centra, waar Lasso partner van wordt. Het is een project voor en door jongeren (15-19 jaar) uit Brussel en Vlaams-Brabant, die samen een danstheatervoorstelling zullen uitwerken.

Dat gebeurt in groepjes, telkens samengesteld uit jongeren uit het Brusselse en leeftijdsgenoten uit de Vlaamse Rand. Elk groepje wordt omkaderd door professionele coaches, die hen helpen bij het klaarstomen van een voorstelling.   

projectwww wil zo bruggen bouwen over de gemeente- en gewestgrenzen heen. Twaalf culturele en gemeenschapscentra zullen samenwerken met twaalf gemeentes uit Vlaams Brabant en Brussel. Elk van de projectpartners betrekt op zijn beurt scholen en jeugdverenigingen uit het eigen netwerk. 

In concreto

Het project loopt over drie jaar, van 2020 tot 2023:

  • tijdens het eerste jaar wordt ingezet op het maken van de producties.
  • in 2021-2022 ligt de focus op documenteren en op het publiceren van de ervaringen en learnings.
    Daarmee ondersteunen we de deelnemende organisaties bij het verankeren van de wensen van de deelnemende jongeren in hun werking.
  • in het laatste jaar zullen opnieuw vier producties worden gemaakt.


Lasso zal het project ondersteunen dmv:

  • netwerking: aanreiken en motiveren van potentiële partners, organiseren van netwerkmomenten,
    concrete bemiddeling tussen culturele partners, scholen en/of jeugdwerkingen
  • begeleiding: ondersteunen van de projectpartners bij de inbedding van het project in hun werking
  • evaluatie & nazorg: reflecteren met projectpartners hoe projectwww kan zorgen voor een (betere) verankering van participatieve jongerenprojecten en talentonwikkeling in hun werking, advies over coaching en doorstroming van de jongeren die verder aan de slag willen met hun talent.