In kader van het driejarige (2016 -2019) project Try Out Teens ging Lasso op zoek naar een manier om een brug te slaan tussen hoe tieners cultuur (willen) beleven en het bredere culturele veld. We ontwikkelden een aantal tools en publicaties en zetten in op het begeleiden van samenwerkingstrajecten.


Tools en publicaties ter ondersteuning

Lasso ontwikkelde verschillende tools en publicaties om met tieners artistiek aan de slag te gaan, die we lanceerden op de inspiratiedag op 20 februari 2018 in de Beursschouwburg. De tools zijn een tweede keer voorgesteld in de herfst, aan ons netwerk van Move It Kanal tijdens de Meet&Greet#4.

TRY OUT TEENS MAGAZINE & GUIDELINES

In het Magazine Try Out Teens brengen we vier praktijken in beeld. Iedere praktijk vertrekt vanuit een andere invalshoek: artistieke workshops voor en door jongeren, focus op kennismaking als opstart voor een duurzame samenwerking, een experimentele audiovisuele stageweek, en een artistieke werking met jongeren de publieke ruimte. De interviews met de betrokken actoren gaven ook aanleiding tot een bundeling van richtlijnen (Guidelines) over hoe je met tieners kan werken rond artistieke talentontwikkeling.

Het Magazine Try Out Teens vormt het vervolg op de eerdere publicatie Try Out. Het magazine en de guidelines zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans: hieronder kan u de PDF's downloaden. De publicaties zijn ook te bestellen via deze link.


BABBELART, EEN SPEL ALS GESPREKSMETHODE

BabbelArt is een speelse gespreksmethode voor groepsbegeleiders, vormings- en (kunst)educatieve medewerkers of leerkrachten die met een groep in gesprek willen gaan over hun artistieke en culturele interesses en ervaringen.

BabbelArt geeft inzicht in de leefwereld en verwachtingen van de spelers op vlak van kunst en cultuur en hoe ze hun eigen creativiteit willen beleven.

BabbelArt is tweetalig (NL/FR) en kan gespeeld worden met jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen.

Benieuwd naar hoe je BabbelArt kan ontdekken en waar je het kan uitlenen of kopen? Alle info is te vinden op BabbelArt.be.


DOCUMENTAIRE TRY OUT TEENS

Documentaire: Try Out Teens 2017 - Lasso from Mediaraven vzw on Vimeo.

In de Documentaire Try Out Teens vertellen tieners over hun deelname aan een artistiek traject. Drie trajecten komen daarbij in beeld:

- Flits en Flash: audiovisuele stageweek door Roodebeekcentrum en BEAM (JES)
- WWW: dansproject door Zinnema, GC De Rinck en freelance kunstenaars
- Gebroken Grens: beeldend kunstwerk door GO! Atheneum Anderlecht, Destelheide en freelance kunstenaars

Deze documentaire werd ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers van MediaRaven.

Meer info?

Wens je meer informatie over Try Out Teens? Contacteer ons via info@lasso.be of 02 513 15 90.

Try Out Teens wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.