Voor de aan- en afwezigen: een chronologisch fotoverslag van de Inspiratiedag op 20/02/18

Plenair gedeelte

Minister Sven Gatz bijt de spits af met een speech over het belang van het creëren van verzamelplaatsen, netwerken en netwerkmomenten met mensen uit het onderwijs, jeugdwerk, welzijn en cultuur om de cultuurparticipatie van jongeren in de brede zin van het woord te kunnen ondersteunen en verbeteren.

Een speech ook over het belang van het leveren van extra inspanningen om die segmenten van de Brusselse jeugd te bereiken die doorgaans niet zo makkelijk bereikt worden, en dit op een duurzame wijze.
Met de inspiratiedag en het project Try Out Teens zet Lasso alvast belangrijke stappen hierin. Ook projecten zoals onder andere 'Karavane 1060' en 'Ça vient de chez nous' tonen volgens de minister hoe je op een boeiende manier met jongeren aan de slag kan.

Waarom tieners?
Anja Van Roy, Lasso-coördinator, kadert het project Try Out Teens, het doel van de tools en vertelt ons waarom deze doelgroep onze aandacht zo hard nodig heeft.

"Tieners vallen er vaak tussenuit en dit om tal van redenen, die al dan niet te maken hebben met de specificiteit van de puberteit. Voor de culturele sector is het alvast geen evidente doelgroep als we mogen afgaan op het beperkte cultuuraanbod in Brussel dat zich specifiek op tieners richt. Maar samen staan we sterker: met het project Try Out Teens wil Lasso samenwerking versterken, over de sectoren heen."

De verschillende sectoren zijn goed vertegenwoordigd: onderwijs, jeugd en cultuur!
De meerderheid van de deelnemers is werkzaam in en voor Brussel maar we verwelkomen ook een aantal organisaties uit Vlaanderen.

Tools

Stephanie Lemmens, stafmedewerker Lasso, licht toe: de tools als ondersteuning om met tieners artistiek aan de slag te gaan.

- Het Try Out Teens magazine en de bijhorende Guidelines
- De speelse gespreksmethode BabbelArt
- De documentaire Try Out Teens waarin tieners zelf aan het woord komen

Deze tools kwamen tot stand dankzij de feedback van leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers die de tijd namen om met ons in gesprek te gaan en ons een inkijk te geven in hun werkingen.

Wens je meer informatie over deze tools? Ga dan verder naar de projectpagina Try Out Teens

Magazine Try Out Teens & Guidelines

Het magazine Try Out Teens brengt vier diverse praktijkverhalen uit het Brusselse jeugdveld uitgebreid in beeld:

- Artistieke workshops voor en door jongeren in Jeugdhuis De Branding
- Kennismaking als noodzakelijke stap in een verdere artistieke samenwerking, een samerking van Ratatouille en Beursschouwburg
- Flits & Flash: een audiovisuele stage in het Roodebeekcentrum i.s.m. BEAM/JES
- Karavane 1060: een vindplaatsgerichte werking in Sint-Gillis i.s.m. de tienerwerking Sint-Gillis, MUS-E Belgium en Collectif Baya.

De bijhorende Guidelines kunnen een richtingaanwijzer zijn in het opstarten, evalueren… van artistieke trajecten met tieners.

Het magazine en de Guidelines zijn ook beschikbaar in het Frans: magazine Try Out Teens (FR), Guidelines (FR).

BabbelArt

EEN PRIMEUR!

Op de inspiratiedag wordt voor de eerste keer de finale versie van het spel gespeeld en dit door de leerlingen van het 3 de jaar van Atheneum Brussel.

In kleine groepjes gingen de leerlingen aan de slag aan de hand van verschillende opdrachten. Op een interactieve manier stimuleerde het spel hen om ideeën te vormen, samen beslissingen te nemen én tot een concreet resultaat te komen.


Benieuwd om te horen wat de jongeren er zelf van vonden?
Hou onze pagina BabbelArt in de gaten voor korte getuigenissen.

BabbelArt bestaat uit twee grote delen, die los van elkaar gespeeld kunnen worden.

In het eerste deel komen de spelers in contact met een hele waaier van kunst- en cultuurdisciplines via disciplinekaarten. Ze beelden de disciplines op verschillende manieren aan elkaar uit. Als de discipline geraden wordt, vertelt de speler of hij deze discipline al dan niet kent, of hij ze leuk vindt of beter wilt leren kennen. Met dit eerste deel willen we vooral het gesprek met elkaar over kunst, cultuur en creativiteit stimuleren en wil de blik van de deelnemers hierover verruimen.

Stilaan krijgt ook de affiche van het kunstenfestival vorm: in het tweede deel organiseren de spelers hun eigen kunstenfestival.

Wat zijn mogelijke manieren om een publiek in contact te brengen met een culturele activiteit? Wat is een geschikte locatie om het festival te laten plaatsvinden? Wat is een geschikte titel voor het festival?

De gespreksmethode BabbelArt zorgt ervoor dat jongeren elkaar beter leren kennen en het laat de begeleider ook toe wat meer inzicht te krijgen in de wereld van de jongeren. Welke kunstdisciplines bestaan er zoal? Welke disciplines kennen de jongeren, welke (nog) niet? Welke kunsten bekijken/beleven ze graag of wat willen ze nog ontdekken?

BabbelArt laat jongeren naar elkaar luisteren en moedigt hen aan om in gesprek te gaan over kunst en cultuur. Dit op een ludieke en interactieve manier!

Babbelart kan in verschillende contexten gespeeld worden, vanuit diverse invalshoeken, vb:

- op school als insteek om met jongeren thematisch of vakoverschrijdend te werken
- in het jeugdhuis als kennismaking met een nieuwe groep tieners
- in een culturele organisatie bij vb. de start van een vakantiestage

Eens je het spel gespeeld hebt, kan je er bepaalde spelelementen uitfilteren om met jouw groep op jouw manier verder mee aan de slag te gaan.INTERESSE OM HET SPEL TE ONTDEKKEN?

Lasso organiseert vormingen voor leerkrachten, jeugdwerkers en cultuurwerkers waarbij je BabbelArt spelenderwijs leert kennen en waarbij een aantal speltechnieken worden aangeleerd.

De eerste vorming zal plaatsvinden op donderdag 19 april. Alle info op Babbelart.be


Panel Artistiek aan de slag in het onderwijs

Met Eline Leonard (educatief medewerker Destelheide), Jochem Devens (videokunstenaar en o.m. werkzaam bij Kamo vzw), Françoise Matthys en Ann Coosemans (leerkrachten Atheneum Anderlecht), gemodereerd door Anja Van Roy, coördinator Lasso.

Ann Coosemans:
"Als leerkracht ben je doorgaans gewoon in een vast stramien te werken. Dergelijke contexten, dergelijke samenwerkingsverbanden verplichten je ook af en toe los te laten."

Françoise Matthys:
"Leerlingen moeten een zekere vrijheid krijgen en je moet de kunstenaars met wie je samenwerkt hun ding durven laten doen… maar het is ook belangrijk het project voldoende te richten en te structureren, naar iets toe te kunnen werken, de deadlines te respecteren…"

Eline Leonard:
"Tieners hebben er nood aan om een 'cool' resultaat neer te zetten waarop ze fier kunnen zijn. Net als kunstenaars willen zij ook eigenaars zijn van een product."

De leerkrachten van het Atheneum vertellen ons vol enthousiasme over het monumentale project Gebroken Grens. Een project waarbij men met de leerlingen van de 2de en 3de graad kunstonderwijs buiten de schoolmuren is getreden en heeft samengewerkt met Destelheide, waar op haar beurt Eline een belangrijke schakel vormde in de samenwerking met kunstenaarskoppel Elke en Bruno en de kunstenaar Gino Rizzi. Een project dat even toeliet, mede ook dankzij extra subsidies, de reguliere werking van de school te overstijgen en samen aan iets groots te werken.


"Wanneer je als kunstenaar in een klas komt, voel je dat er grenzen wegvallen en dat je meer kan doen: omdat leerlingen bepaalde verwachtingen hebben en leerkrachten andere verwachtingen hebben. Dat maakt dat je meer vrijheid hebt om met leerlingen artistiek aan de slag te gaan."

Jochem Devens vertelt over een artistiek traject met de leerlingen van het 6de-jaar van de Sint-Gillisschool waarbij de leerlingen stap per stap werken aan de inrichting van een 'clublokaal', een ruimte op school die exclusief voorbehouden wordt voor hen (en jaar per jaar opnieuw wordt vrijgegeven voor de volgende lichting 6de-jaars). Een project dat ook een zoektocht vormt tussen het geven van vrijheid en het geven van artistieke prikkels en, via dialoog met de jongeren, structuren en bijsturen waar nodig. Maar ook een zoektocht in het begrijpen van de tieners: weten dat ze hun enthousiasme op een andere manier tonen dan jongere kinderen, leren hoe je als kunstenaar dingen op een -voor hen- interessante manier aanbrengt, weten dat ze erg met zichzelf bezig zijn en niet per se zitten te wachten op een artistiek traject...

BabbelArt spelsessies met de professionelen

Op de inspiratiedag kregen daarom ook de professionals uit het jeugdwerk, de cultuursector en leerkrachten de gelegenheid BabbelArt spelenderwijs te ontdekken en delen ze ervaring met elkaar over hoe ermee aan de slag te gaan in de eigen werkcontext, onder leiding van Michiel Kun, spelexpert bij De Aanstokerij.

Panel Artistiek aan de slag in het jeugdwerk

Het panel 'Artistiek aan de slag in het jeugdwerk' kreeg vorm door de input van de volgende sprekers: Raisa Vandamme (fotograaf bij o.m. Mus-E Belgium), Jonas Merckx (jeugdhuisondersteuner JH De Branding), Anas L'mourabiti (tienerwerker JH De Branding) en An Vandermeulen (publieksmedewerker Beursschouwburg). Een diverse mix van actoren die representatief is voor de actoren die doorgaans deel uitmaken van artistiek samenwerkingsverbanden,aldus Liselotte Vanheukelom, coördinator jeugdwerk JES en moderator van dit panel.

Liselotte Vanheukelom gaat van start en licht de context van de doelgroep toe:

"Tieners worden vaak beschouwd als de moeilijkste doelgroep: ze zijn impulsief, ze hebben weinig met gezag, ze zijn egocentrisch… en dit wordt ook wetenschappelijk onderbouwd. Maar, de ontwikkelingen in de prefrontale cortex die pas op hun 25ste volledig volgroeid zal zijn, zorgt er ook voor dat tieners heel creatief kunnen zijn, dat ze goed 'out of the box' kunnen denken en dat zij geweldige dingen kunnen doen!"


Hoe maak je de cultuursector genereuzer? Hoe ga je met tieners in gesprek? Hoe geef je een diverse groep van jongeren een permanente plek in je jeugdhuis? Is falen een optie wanneer je met jongeren aan de slag gaat? Hoe geef je jongeren een echte plek in je cultuurhuis? Hoe baken je je de doelgroep af wanneer je in de publieke ruimte aan het werk bent? Wat is de meerwaarde van samenwerken met externe partners? Welke aandacht/tijd besteed je aan het beter leren kennen van de partners en jongeren met wie je samenwerkt? Op deze en vele andere vragen, bedenkingen… gaven de sprekers en het publiek hun impressies en deelden ze met ons hun inzichten.

Meer van dit? Benieuwd naar de antwoorden? Download of bestel het Magazine Try Out Teens en lees over de praktijkverhalen waar deze actoren aan meewerkten! Ook beschikbaar in het Frans.

Netwerklunch

Ook na afloop was er tijd en goesting om kennis te maken, door te vragen, uit te wisselen…

En dat allemaal in het ongelooflijke gezellige kader en met de professionele ondersteuning van Beursschouwburg. Bedankt aan Beursschouwburg voor het warme ontvangst, bedankt aan de sprekers voor hun bijdrage, bedankt aan alle deelnemers voor hun aandacht en interesse!

© Foto's: Johannes Broux