Pour la version française, cliquez ici.

De Brusselse Kanaalzone bruist. Het is een plek op zichzelf. Een plek waar jongeren zijn of naartoe trekken, waar ze bij bestaande organisaties aankloppen of zelf het heft in handen nemen. Een plek van experiment. Tegelijk werken er kunstenaars en zijn er culturele organisaties gevestigd. Soms lopen de wereld van kunst en cultuur en die van jongeren over in elkaar. Soms zijn er raakvlakken. Soms hebben ze elkaar nog nooit ontmoet.

Move It Kanal gaat over de ontmoeting tussen jongeren en cultuur en over de vraag hoe de link tussen beide versterkt kan worden.

Maak kennis met het project Move It Kanal (2015-2021)

Move It Kanal is een project dat wil polsen naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Doen ze aan cultuur, vinden ze cultuur belangrijk? En zo ja, wat mag het dan wel zijn? Volgende vraag is dan: is dat wat zij willen al voorhanden? Waar kunnen ze met hun wensen terecht? Zijn er organisaties en huizen die aanbieden wat zij willen?

Met deze vragen startten Lasso en Erasmushogeschool Brussel, samen met hun partners JES, D'broej, Brussels Kunstenoverleg/ Réseau des Arts à Bruxelles, L.E.S. Molenbeek en IHECS het project eind 2015. De complete duur van het project bedraagt zes jaar.

Het project bestaat uit drie grote onderdelen: onderzoek, netwerking en pilootprojecten voor en door jongeren. Het project valt uiteen in twee fases: een onderzoeks- en netwerkfase en een fase waarin pilootprojecten worden opgezet, gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek en de veldverkenning.

Meer info over het project? hanne.stevens@ehb.be (onderzoek) en ine.vos@lasso.be (netwerking).

Onderzoek

In een eerste fase (2016 - 2017) wordt er onderzoek gevoerd door de Erasmushogeschool Brussel, Opleiding Sociaal Werk, waarin we polsen naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Daartoe werden een aantal jongeren bevraagd evenals sleutelfiguren uit de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs. De tussentijdse resultaten worden vanaf begin mei 2017 ontsloten via een studiedag en andere kanalen.

Download hier de fiche over het onderzoek

Netwerking

Het finaal doel van het project is jongeren en cultuur verder met elkaar te verbinden, cultuurprojecten voor en door jongeren op te zetten door een breed netwerk (van professionals) uit de jeugd-, onderwijs- en cultuursector. Dat netwerk groeit via tal van persoonlijke gesprekken, netwerkbijeenkomsten en vormingactiviteiten: dit is dé primaire doelstelling van Move It Kanal. Zonder duurzaam netwerk vinden de samenwerkingen tussen jongeren en cultuur namelijk geen vaste bodem. De bedoeling is om met elke stap of samenwerking de volgende te triggeren.

Naast het onderzoek zorgt Lasso tijdens deze eerste fase voor een bevraging van het werkveld, om binnen Move It Kanal blijvend te kunnen inspelen op de noden en ideeën die er leven in het veld. Jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen en cultuurhuizen of kunstenaars uit de Brusselse Kanaalzone worden bevraagd en uitgenodigd om mee te brainstormen en ideeën uit te wisselen, wat al dan niet kan leiden tot concrete projecten vanaf 2018. De organisatie van die concrete projecten luidt dan meteen de tweede fase in.

Wanneer en hoe komen we samen? Hier vind je een overzicht:

IN HET VOORUITZICHT

VOORBIJ

Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) van Lasso en de EHB Opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek, IHECS. Het project wordt ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.